Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή του στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο, που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αμφίδρομη επικοινωνία μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 688 7191
E-mail: csr@helpe.gr

Φωτογράφοι
Χ. Θεολόγου

Σχεδιασμός Εντύπου
The Birthdays Design, Athens

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
BEATTHEWHITES, Athens

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.helpe.gr αλλά και να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης: