Ο Όμιλος με μια ματιά

 • 13
  Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • 45
  Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Πρατήρια ΕΚΟ/ bp και σημεία ενδιαφέροντος

 • 3
  Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

 • 17
  Φ/Β συστήματα σε στέγες πρατηρίων ΕΚΟ/bp

Ο Όμιλος
με μια ματιά

Εταιρική Ταυτότητα

Ο Όμιλος (με έδρα την Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 72 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021, σελ. 207-209.

Η τρέχουσα νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της Μητρικής Εταιρείας στο χρηματιστήριο, που έλαβε χώρα το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, καθώς και η πρόσφατη εταιρική αναδιοργάνωση της Μητρικής Εταιρείας, με την απόσχιση του κλάδου Εγχώριας Διύλισης και Πετροχημικών σε μία νέα εταιρεία).

 • 6

  Χώρες Δραστηριοποίησης
  (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

 • 3

  Διυλιστήρια στην Ελλάδα

 • 1.682

  Πρατήρια στην Ελλάδα

 • 314

  Πρατήρια στο εξωτερικό

 • 6,65 εκατ. m3

  Χωρητικότητα δεξαμενών αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα

 • 15

  Eγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων

 • 24

  Σταθμοί ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια

 • 2

  Εμφιαλωτήρια υγραερίου και 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Ο Όμιλος ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει πλήθος ενεργειακών προϊόντων, χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η στρατηγική μας εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια, επιτρέποντάς μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή  μετάβαση.

Μετοχική Σύνθεση

 • 75%

  του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου αντιπροσωπεύει η δραστηριότητα της διύλισης

 • 65%

  κάλυψη της διυλιστικής δυναμικότητας της Ελλάδας

Οικονομικές Επιδόσεις

 • 9.222 εκατ. €

  Κύκλος Εργασιών

 • 401 εκατ. €

  Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA

 • 6,22 €

  Τιμή Μετοχής

 • 144 εκατ. €

  Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη

 • 52%

  Μείωση Χρηματοοικονομικού Κόστους στην πενταετία

Επιχειρηματικό μοντέλο

Το όραμά μας

Να είμαστε ένας προσαρμοστικός, εξωστρεφής και πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος που θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και θα αξιοποίησει, στο έπακρο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή.

H στρατηγική μας

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου σε όλη τη βασική επιχειρηματική μας δρασρηριότητα και τη Νέα Ενέργεια, που θα μας επιτρέψει να εξελιχθούμε σε έναν Όμιλο μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

ΕΚΡΟ E Σ Φυσικό Κεφάλαιο >200.000 τόνοι συνολική σωρευτική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ μέχρι σήμερα Χρηματοκοικονομικό Κεφάλαιο 2,7 δισ. € καταβληθέντες φόροι 1,69 δισ. € 2 συμβολή στο εθνικό ΑΕΠ Παραγωγικό Κεφάλαιο 204 MW συνολική ισχύς του Φ/Β πάρκου στην Κοζάνη, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη 45 υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια ΕΚΟ/ bp και σημεία ενδιαφέροντος μέχρι σήμερα Πνευματικό Κεφάλαιο 50 εκατ. € ετήσιο όφελος από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού Ανθρώπινο Κεφάλαιο 254 εκατ. € μισθοί και παροχές εργαζομένων 2 >30.000 θέσεις συνολική σωρευτική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ μέχρι σήμερα Κοινωνικό Κεφάλαιο 8,7 δισ. € προστιθέμενη αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα >315.000 μαθητές και φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα Εταιρικής Υπεθυνότητας Δραστηριότητες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Προμήθεια Αργού Πετρελαίου/ Εφοδιασμός Εμπορία Καυσίμων Διύλιση Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο Πετροχημικά/ Χημικά Τεχνικές Μελέτες Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Ηλεκτροκίνηση Το Οραμά μας Η Στρατηγική μας  Να είμαστε ένας προσαρμοστικός, εξωστρεφής και πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος που θα έχει πρωτεύοντα ρόλο της ενεργειακής μετάβασης και θα αξιοποίησει, στο έπακρο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου σε όλη τη βασική επιχειρηματική μας δρασρηριότητα και τη Νέα Ενέργεια, που θα μας επιτρέψει να εξελιχθούμε σε έναν Όμιλο μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050. ΔΗΜΙΟΥΡΓ I Α ΑΞ I ΑΣ Περιβάλλον Στόχος μας είναι να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα (50% έως το 2030) προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από τον ενεργειακό μας μετασχηματισμό. Στόχος μας είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, η διαφάνεια, η σύννομη λειτουργία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Εταιρική Διακυβέρνηση Στόχος μας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον με μηδενικά ατυχήματα, καθώς και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Κοινωνία Χρηματοκοικονομικό Κεφάλαιο Παραγωγικό Κεφάλαιο Φυσικό Κεφάλαιο σε προγράμματα ΑΠΕ και έργα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα >260 εκατ. € συνολική ακίνητη περιουσία 7,79 δισ. € καθαρός δανεισμός 1,93 δισ. € σύνολο κεφαλαίων Ομίλου 2,12 δισ. € ΕΙΣΡΟ E Σ Πνευματικό Κεφάλαιο Ανθρώπινο Κεφάλαιο Κοινωνικό Κεφάλαιο επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έναρξη προγράμματος το 2020) 42 εκατ. € άμεσες θέσεις εργασίας 3.390 1 ώρες εκπαίδευσης > 102.000 1   σε δράσεις για την κοινωνία 5,85 εκατ. € ενεργοί προμηθευτές > 14.000 κεφαλαιακές δαπάνες 400 εκατ. €

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τον Όμιλο
1. Τα στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου που αναφέρονται στη μεθοδολογία σύνταξης του Απολογισμού.
2. Τα στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα.

Δραστηριότητες Ομίλου

Διύλιση και εφοδιασμός

Η διύλιση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, με 3 διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της Ελλάδας και με εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3.

Από το 2019, το διυλιστήριο Ασπροπύργου ξεκίνησε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων νέων προδιαγραφών ΙΜΟ, προσαρμοσμένο στις τάσεις της αγοράς ώστε να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της με καθαρά καύσιμα. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των εργασιών μετατροπής των μονάδων παραγωγής πρόσθετων βενζίνης ΜΤΒΕ και ΤΑΜΕ σε μονάδες ΕΤΒΕ και ΤΑΕΕ στα τέλη του 2019, ξεκίνησε η παραγωγή βιοαιθέρων από το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Οι μετατροπές πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τελικού προϊόντος. Όλα τα προϊόντα διύλισης του Ομίλου καλύπτουν τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Euro VI).

Η δυνατότητα πρόσβασης και η ευελιξία επεξεργασίας μεγάλης ποικιλίας τύπων αργού από τα διυλιστήρια, αποτελούν το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου, τόσο ως προς την κερδοφορία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Το 2021, ο Όμιλος προμηθεύτηκε αργό από το Caspian Pipeline Consortium (23%), το Ιράκ (22%) και η Ρωσία (20%). Ακολουθούν η Αίγυπτος (8%), η Σαουδική Αραβία (8%), η Αλγερία (8%), η Λιβύη (6%), η Νορβηγία (3%) και το Αζερμπαϊτζάν (2%).

Επιτεύγματα 2021

 • 4,3% αύξηση

  της παραγωγής των διυλιστηρίων
  (14,4 εκατ. ΜΤ)

 • 6% αύξηση

  των συνολικών πωλήσεων προϊόντων και εμπορευμάτων των διυλιστηρίων του Ομίλου
  (15,2 εκατ. τόνους)

 • 2% αύξηση

  των εξαγωγών
  (9 εκατ. ΜΤ)

 • 80% ποσοστό παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο αποτελεί από τα πλέον υψηλά ποσοστά στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.
 • Η προγραμματισμένη αναστολή λειτουργίας (shut down) του διυλιστηρίου Ελευσίνας για αλλαγή καταλυτών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 • 59% των συνολικών πωλήσεων προήλθε από εξαγωγές, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου.

 

Εμπορία

Στη χονδρική εμπορία καυσίμων, ο Όμιλος προμηθεύει κατά κύριο λόγο εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΒΕ.

Στη λιανική εμπορία, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με 1.682 πρατήρια ΕΚΟ και bp (πάνω από 220 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων), όσο και στο εξωτερικό με 314 πρατήρια, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Όμιλος διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων
 • 24 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Επιτεύγματα 2021

 • 96% αύξηση

  των πωλήσεων αεροπορικών καυσίμων (517 χιλ. τόνους)

 • 18% αύξηση

  των πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων (1,6 εκατ. τόνους)

 • EKO Unleaded 98

  Εισαγωγή της Βενζίνης 98 οκτανίων στα πρατήρια EKO στην Ελλάδα

 • 15% αύξηση των πωλήσεων της OKTA στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (763 χιλ. τόνους).
 • Αύξηση των πωλήσεων στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο σε σχέση με το 2020 μέσω των θυγατρικών του Ομίλου.
 • Στην Κύπρο, ο Όμιλος εισήλθε σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών για τη δημιουργία νέου τερματικού σταθμού υγραερίου.
 • Αύξηση της κερδοφορίας στη Βουλγαρία και τη Σερβία σε σχέση με το 2020 μέσω των θυγατρικών του Ομίλου.
Πετροχημικά

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών, καθώς και στην εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου – πολυπροπυλενίου – BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basell, μια από τις κορυφαίες διεθνώς. Το εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τροφοδοτείται κυρίως από προπυλένιο, που παράγεται στο διυλιστήριο του Ομίλου στον Ασπρόπυργο. Αντίστοιχα, μέροςτου παραγόμενου πολυπροπυλενίου αποτελεί την πρώτη ύλη για τη μονάδα παραγωγής ΒΟPP φιλμ στην Κομοτηνή.

Επιτεύγματα 2021

 • 68% των πωλήσεων

  των χημικών προϊόντων εξάγεται σε άλλες χώρες

 • 52% αύξηση

  πωλήσεων πετροχημικών (379 εκατ. ευρώ)

 • 131 εκατ. €

  EBITDA

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών (engineering) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές, ενώ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Επιτεύγματα 2021

 • +100 έργα

  σε Ελλάδα και εξωτερικό (πχ. EastMed, TAP κ.ά.)

 • 11,3 εκατ. €

  κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΑΠΕ

Η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Προτεραιότητα της είναι η ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και από έργα αξιοποίησης βιομάζας στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.

Ο Όμιλος διαθέτει:

 • 8 Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και των διυλιστηρίων, συνολικής ονομαστικής ισχύος 21 MW
 • 3 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 44 MW στη Μεσσηνία και την Εύβοια
 • 17 Φ/Β συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 270 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ
 • 5 Φ/Β συστήματα στην ΟΚΤΑ (Δημοκρατία της Βόρειας
  Μακεδονίας), συνολικής ισχύος 440 kW

Επιτεύγματα 2021

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ σε λειτουργία στην Ελλάδα:

 • 204 MW

  συνολική ισχύς του Φ/Β πάρκου στην Κοζάνη, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη

 • 350 GWh

  παραγωγή ενέργειας ετησίως, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα άνω των 300.000 τόνων

 • 130 εκατ. €

  συνολική επένδυση και δημιουργία πάνω από 350 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Ηλεκτροκίνηση

Η ΕΛΠΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ElpeFuture ιδρύθηκε το 2020 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Η ElpeFuture δραστηριοποιείται στη νέα αγορά ως Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ως Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), αλλά και ως Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.). Η εταιρεία διαθέτει 8 φορτιστές ισχύος 22kW στους χώρους στάθμευσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Ομίλου και έχει θέσει ως στόχο την εδραίωσή της στην αγορά ταχείας φόρτισης, μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) και της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Επιτεύγματα 2021

Αύξηση αριθμού σημείων φόρτισης σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές ως εξής:

 • 30 ταχυφορτιστές

  ισχύος 50kW σε πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ (ΕΚΟ & bp)

 • 7 σημεία φόρτισης

  ισχύος 22kW σε χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων

 • Πλατφόρμα διαχείρισης

  υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και εφαρμογή για smartphones

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Όμιλος συμμετέχει στην κοινοπραξία ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON International), ενώ στον κλάδο φυσικού αερίου συμμετέχει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 65% ΤΑΙΠΕΔ). Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος συμμετείχε επίσης στην ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Η ELPEDISON A.E. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 840 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (μονάδα 420 MW στη Θεσσαλονίκη και μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας). Επίσης, έχει χορηγηθεί στην Elpedison άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέο σταθμό συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 826 MW.

Στόχος της εταιρείας είναι η ενίσχυση της θέσης της στην ηλεκτροπαραγωγή και τη λιανική εμπορία και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της με νέες δραστηριότητες και «πράσινες» μορφές ενέργειας.

Επιτεύγματα 2021

 • 6,06%

  το μερίδιο αγοράς της ELPEDISON

 • 840 MW

  συνολική εγκατεστημένη ισχύς ELPEDISON

 • 26 εκατ. ευρώ συνεισφορά της ELPEDISON στα κέρδη του Ομίλου (έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2020)
 • 53 εκατ. ευρώ συνεισφορά της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ στα κέρδη του Ομίλου
Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Ο Όμιλος παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων, σε επιλεγμένες περιοχές, είτε αυτοδύναμα, είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς. Οι ενέργειες εκτίμησης του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος εστιάζει στην Ελλάδα και προχωρά στην προώθηση στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες του κλάδου.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι:

 • Η θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο (ΕΛΠΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 100%, διαχειριστής)
 • Η θαλάσσια περιοχή Ιόνιο στη Δυτική Ελλάδα (ΕΛΠΕ ΙΟΝΙΟ 100%, διαχειριστής) Οι δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος»
 • Η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά) συνολικής έκτασης 1.419 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 50% – διαχειριστής σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την ENERGEAN International E&P SpA 50%)
 • Η θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» του Ιονίου Πελάγους (Repsol 50%, Διαχειριστής, ΕΛΠΕ 50%)
 • Η θαλάσσια ερευνητική περιοχή της Θράκης του Θρακικού Πελάγους στο Βόρειο Αιγαίο, συνολικής έκτασης 1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%)
 • Η θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2) δυτικά της Κέρκυρας (ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 25% σε επιχειρηματικό σχήμα με Energean Hellas 75%)
 • Οι δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total – διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 20%)

Επιτεύγματα 2021

 • Στο Block 10, στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ολοκληρώθηκαν οι θαλάσσιες εργασίες για τη μελέτη πιθανών γεωκινδύνων και έγιναν εκτεταμένες γεωλογικές και περιβαλλοντικές δειγματοληψίες και μελέτες.
 • Στις ερευνητικές περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «Β.Δ. Πελοπόννησος» βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εργασίες, καθώς και αδειοδοτήσεις πρόσκτησης των γεωφυσικών καταγραφών στη θαλάσσια περιοχή.
 • Για τη θαλάσσια περιοχή 1 του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας (Block 1) ο Όμιλος έχει υποβάλει προσφορά και αναμένεται η ανακήρυξη Προτιμητέου Αναδόχου.
 • Τον Ιανουάριο 2022 στη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της Repsol (50%) στην ΕΛΠΕ ΙΟΝΙΟ με την τελευταία να είναι ο Διαχειριστής με 100% ποσοστό συμμετοχής. Την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκε η πρόσκτηση των γεωφυσικών καταγραφών στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο». Επιπλέον την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας των γεωφυσικών καταγραφών. Οι γεωφυσικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια διαδικασία για το θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της Πρώτης Ερευνητικής Φάσης.
 • Στο Block 2 (δυτικά της Κέρκυρας) είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την εκτέλεση του προγράμματος των γεωφυσικών καταγραφών.
 • Στον Πατραϊκό κόλπο, ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, εν όψει της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης.