Απολογισμός
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Ύλοποιούμε σταθερά τις στρατηγικές δεσμεύσεις μας για την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη αύξηση της αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Όμιλος με μια ματιά

Η στρατηγική μας εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια, επιτρέποντάς μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Συμβολή μας
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με αφορμή την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος έχει εκκινήσει έναν ολιστικό μετασχηματισμό με ονομασία «Όραμα 2025». Η διαμόρφωση και υλοποίηση αυτής της νέας στρατηγικής είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον Όμιλο, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει να προστατεύσει τις βασικές δραστηριότητές του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ενεργειακή μετάβαση.