Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τη γνώμη σας για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021 του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η γνώμη σας έχει αξία και μας βοηθά να βελτιωθούμε.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και για να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Επιλέξτε πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις.
(1) Διαφωνώ απόλυτα, (2) Διαφωνώ, (3) Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, (4) Συμφωνώ, (5) Συμφωνώ απόλυτα

1
1
1
1
1
1
1
1
1
έως 500 χαρακτήρες

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.