Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Έκθεση CoP του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Enhanced version)

Ο Όμιλος, μέλος του UNGC, συμμετέχει στο πρόγραμμα “Early Adopters”

Governance
Ερώτηση Παραπομπή σε GRI Standards /
Ενότητες του παρόντος Απολογισμού
Αντιστοίχιση με τις 10
Αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ

G1 Board/senior management engagement

2-12, 2-14, 2-22

Principles 1 and 7

G2 Publicly stated commitment

2-23

Principles 1, 7 and 10

G3 Code of conduct

2-23

Principles 1, 7 and 10

G4 Individual or group responsible

2-13

Principles 1, 7 and 10

G5 Formal structure

2-13

Principles 1, 7 and 10

G6 Risk assessment processes

11.20.2

Principles 1, 7 and 10

G7 Due diligence

2-12, 2-23, 3-1, 3-3

Principles 1, 7 and 10

G8 Raising concerns about the company’s conduct

2-26

Principles 1, 3, 7 and 10

G8.1 Raising concerns about the company’s conduct – Detail

2-26

Principles 1, 3, 7 and 10

G9 Remedy

2-25

Principles 1, 7 and 10

G10 Lessons

Oι Άνθρωποί μας

Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principles 1, 7 and 10

G11 Executive pay linked to sustainability performance

2-19

Principles 1, 7 and 10

G12 Board composition

2-9, 405-1

Principles 1 and 6

G13 Sustainability reporting

Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισμού

Principles 1, 7 and 10

G14 Information assurance

2-5

Principle 10

G14.1 Information assurance detail

2-5

Principle 10

Human Rights
Ερώτηση Παραπομπή σε GRI Standards /
Ενότητες του παρόντος Απολογισμού
Αντιστοίχιση με τις 10
Αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ

HR1 Material issues

3-2

Principles 1 and 2

HR8 Practical actions

Οι Άνθρωποί μας – Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων & Συνεργατών

Principles 1 and 2

Labour
Ερώτηση Παραπομπή σε GRI Standards /
Ενότητες του παρόντος Απολογισμού
Αντιστοίχιση με τις 10 Αρχές
του Οικουμενικού Συμφώνου
του ΟΗΕ

L1 Policy

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L1.1 Policy detail

2-23

Principles 3, 4, 5 and 6

L2 Stakeholders

3-1, 403, 406, 407, 408, 409, Βιώσιμη Ανάπτυξη

Principles 3, 4, 5 and 6

L3 Prevention

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L3 Prevention

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L4 Training

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L5 Prevention/ mitigation progress assessment

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L6 Collective bargaining agreements

2-30

Principle 3

L7 Trade union or other worker’s organization

Οι Άνθρωποί μας

Principle 3

L8 Gender

Οι Άνθρωποί μας, Εταιρική Διακυβέρνηση

Principle 6

L9 Pay equity

405-2

Principle 6

L10 Injury frequency

403-9

Principles 3, 4, 5 and 6

L11 Incident rate

Οι Άνθρωποί μας – Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων & Συνεργατών

Principles 3, 4, 5 and 6

L12 Remedy

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

L13 Practical actions

403, 406, 407, 408, 409, Οι Άνθρωποί μας

Principles 3, 4, 5 and 6

Environment
Ερώτηση Παραπομπή σε GRI Standards /
Ενότητες του παρόντος Απολογισμού
Αντιστοίχιση με τις 10
Αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ

E1 Policy

2-23

Principles 7 and 8

E1.1 Policy detail

3-1, 301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E2 Stakeholders

3-1, 301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E3 Prevention/ mitigation

3-1, 301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E4 Prevention/ mitigation progress assessment

3-1, 301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E4.1 Goals and targets

301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E4.2 Measuring progress

301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E5 Remedy

301-2, 302, 303, 304, 305, 306, Κλιματική Αλλαγή, Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E6 Greenhouse gas emissions

305-1, 305-2, 305-3

Principles 7 and 8

E6.1 Scope 3 emissions detail

305-3

Principles 7 and 8

E7 R&D Investment

Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Principles 7, 8 and 9

E8 Climate adaptation

201-2

Principles 7, 8 and 9

E9 Renewable energy

302-1

Principles 7, 8 and 9

E10 Environmentally friendly products

Αγορά – Ποιότητα και Ασφάλεια των Προιόντων και Υπηρεσιών

Principles 7, 8 and 9

E11 Sector

2-6

Ν/Α

E12 Water withdrawal and consumption

303-1, 303-2, 303-3

Principles 7, 8 and 9

E13 Water intensity

Περιβάλλον – Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού

Principles 7, 8 and 9

E14 KBA (Key Biodiversity Areas) sitesy

304-1

Principles 7 and 8

E15 Natural Ecosystems

304-1

Principles 7 and 8

E16 Ecosystem restoration and protection

304-3

Principles 7, 8 and 9

E17 Air pollution

305-7

Principles 7 and 8

E18 Waste

306-3

Principles 7 and 8

E19 Hazardous waste

306-4, 306-5

Principles 7 and 8

E20 Single-use plastic

Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Principles 7 and 8

E21 Practical actions

Κλιματική Αλλαγή

Principles 7, 8 and 9

Anti-corruption
Ερώτηση Παραπομπή σε GRI Standards /
Ενότητες του παρόντος Απολογισμού
Αντιστοίχιση με τις 10
Αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου του ΟΗΕ

AC1 Compliance programme

3-3, 205

Principle 10

AC1.1 Year of programme review

Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principle 10

AC2 Policy

Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principle 10

AC3 Training

205-2

Principle 10

AC3.1 Training frequency

205-2

Principle 10

AC4 Compliance monitoring

205, Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία – Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων

Principle 10

AC5 Incidents

205-3

Principle 10

AC6 Measures

205, Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principle 10

AC7 Collective Action

205, Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principle 10

AC8 Practical actions

205, Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

Principle 10

Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση GRI Standards 2021 και GRI 11 Oil & Gas Sector Standards
Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG-ATHEX